Download

Preisliste

Download
Preisliste 2020
Preisliste 2020.pdf
Adobe Acrobat Dokument 80.5 KB

Brennlohn

Download
Brennlohn 2019
Infoblatt Brennlohn.pdf
Adobe Acrobat Dokument 116.1 KB

Treberwurst-Essen

Download
Infos + AGB Treberwurst- Essen 2020
Infoblatt Treberwurst-Essen.pdf
Adobe Acrobat Dokument 191.0 KB

Speise- /Getränkekarte

Treberwurst - Essen 

Download
Speise- und Getränkekarte 2020
Speise- und Getränkekarte.pdf
Adobe Acrobat Dokument 109.3 KB

Eigenbrand

Download
Anleitung Eigenbrand
Infoblatt Anleitung Eigenbrand.pdf
Adobe Acrobat Dokument 227.6 KB

Lohnbrennerei

Download
Lohnbrennerei 2019
Infoblatt Lohnbrennerei.pdf
Adobe Acrobat Dokument 202.4 KB

Betriebsbesichtigung

Download
Betriebsbesichtigung
Infoblatt Betriebsbesichtigung_N.pdf
Adobe Acrobat Dokument 252.1 KB