Download

Preisliste

Download
Preisliste 2021
Preisliste 2021.pdf
Adobe Acrobat Dokument 81.9 KB

Brennlohn

Download
Brennlohn 2019
Infoblatt Brennlohn.pdf
Adobe Acrobat Dokument 116.1 KB

Treberwurst-Essen

Download
Infos + AGB - Treberwurst-Essen 2020
Infoblatt Treberwurst-Essen version mai
Adobe Acrobat Dokument 193.2 KB

Speise- /Getränkekarte

Treberwurst - Essen 

Download
Speise- und Getränkekarte 2020
Speise- und Getränkekarte.pdf
Adobe Acrobat Dokument 109.3 KB

Eigenbrand

Download
Anleitung Eigenbrand
Infoblatt Anleitung Eigenbrand.pdf
Adobe Acrobat Dokument 227.6 KB

Lohnbrennerei

Download
Lohnbrennerei 2019
Infoblatt Lohnbrennerei.pdf
Adobe Acrobat Dokument 202.4 KB

Betriebsbesichtigung

Download
Betriebsbesichtigung
Infoblatt Betriebsbesichtigung_N.pdf
Adobe Acrobat Dokument 252.1 KB